Začali jsme spolupracovat s dětskou televizní stanicí ČT :D

Česká asociace science center získala 20. dubna 2017 výjimečného partnera a navázala spolupráci s dětskou stanicí České televize ČT:D alias Déčkem. 

ČT:D je určena dětem od 4 do 12 let. Program stanice je multižánrový a pro děti bezpečný. Stanice vysílá denně od 6 hodin do 20 hodin. Informace k pořadům, hry a zábavu najdou děti na webu www.decko.cz. Déčko je nejsledovanější dětskou televizí v Česku a veřejnoprávní dětskou televizí v Evropě.

Hrané a animované filmy a pohádky, zábavné vzdělávání, pravidelné magazíny, soutěžní a zábavní pořady, cvičení, denní zprávy a pořady o sportu. To jsou hlavní pilíře programu Déčka, který je mimořádně pestrý. Déčko je tak pro děti velkou televizí v malém.

Hlavním cílem spolupráce Déčka a České asociace science center je rozvíjet a podporovat vzdělávací potenciál obou institucí, společnými silami hledat cesty a realizovat záměr podpory vědy a vzdělávání a vytvářet prostředí, které inspiruje, rozvíjí a obohacuje dětskou populaci.