Kdo jsme

Česká asociace science center

Česká asociace science center je zájmové sdružení právnických osob, které chrání a podporuje zájmy svých členů – českých science center a planetárií.

Science centra a planetária vznikla a fungují jako místa popularizace vědy, techniky a moderních technologií. Vytvářejí podmínky pro smysluplné trávení volného času široké veřejnosti a pro realizaci široké škály aktivit neformálního a zájmového vzdělávání jednotlivců i školních skupin.

Česká asociace science center

 • podporuje a propaguje činnost svých členů.
 • koordinuje společné aktivity, zajímá se o potřeby jednotlivých členů, podporuje sdílení know-how napříč odděleními.
 • podporuje a garantuje vznik společných aktivit při zachování jedinečnosti každého člena.
 • zastřešuje společná jednání při komunikaci s partnery i politickou sférou. 
 • přehled všech členů najdete zde →

Spojte síly při prezentaci jedinečnosti českých patentů, technologických novinek, zajímavých výrobních postupů, využití znalostí v praxi a aplikaci vědeckých poznatků do inovací a řekněte to dětem, mládeži a široké veřejnosti právě v science centrech nebo v planetáriích!

Jsou to jedinečná místa, kde se zábava pojí se vzděláním, hra s poznáním a radostí.

Využijte potenciálu míst, která jsou určena k představování technologických novinek, k popularizaci vědeckého poznání a jejich přiblížení široké veřejnosti. Kde jinde by se s nimi měli setkávat a seznamovat než v centrech poznání tedy v science centrech.

Více informací najdete v záložce spolupráce →

Šíříme povědomí o přidané hodnotě science center pro vzdělávací systém České republiky:

 • jsme významnou součástí systému neformálního a zájmového vzdělávání
 • nabízíme sdílené prostory vyrovnávající rozdíly ve vzdělávacím procesu
 • inovujeme vzdělávací procesy, kvalitně doplňujeme vzdělávání ve školách
 • jsme ekonomicky efektivní vzdělávací instituce
 • interaktivní expozice názorně prezentují technologické novinky a inovace
 • s podporou ministerstev se mohou stát výkladními skříněmi moderních technologií
 • společně se zodpovědnými politiky chceme prosazovat dobré věci a podporovat moderní způsoby vzdělávání

Kdo se stará o chod asociace?

Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Ivana Češková

Ředitelka asociace

Roman Chvátal

Koordinátor programových aktivit

Martina Vysloužilová

Marketing & PR

Správní rada České asociace science center

Předseda: Mgr. Matěj Dostálek 

Místopředseda: Mgr. Lukáš Richter

Člen správní rady: Ing. Václav Dostál

 

Dozorčí rada České asociace science center

Členové dozorčí rady: Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Mgr. Miroslav Krejčí 

Ředitelka: Mgr. Ivana Češková

 

Fakturační údaje & další informace

Fakturační údaje

Česká asociace science center z.s.p.o.
Charvátova 1988/3, 110 00 Praha 1
IĆ: 01684850

Logo ke stažení

Logo ve formátu .pdf, pokud potřebujete jiný formát, případně barevnost, neváhejte se na nás obrátit.

Závěrečné zprávy

Prohlédněte si závěrečné zprávy naší asociace od roku 2013 až po součastnost.

Členství ČASC a některých členů

award

Stálá konference asociací ve vzdělávání

award

Ecsite

Členem je Techmania science center a iQLANDIA
award

Association of science-technology

Členem je Techmania science center