Kdo jsme a co děláme?

  • V osmi centrech neformálního vzdělávání po celé České republice vybízíme návštěvníky k objevování přírodních zákonů prostřednictvím vlastní zkušenosti.
  • Připravuje pořady pro děti i dospělé, laiky i odborníky, školní výpravy i neorganizovanou veřejnost.
  • Jsme otevření všem zájemcům, s pozitivním přístupem a kulturním přesahem.
  • Spolupracujeme s učiteli z praxe i studenty pedagogických oborů vysokých škol.
  • Propagujeme vědu, kritický způsob myšlení, technické obory.
  • Podporujeme zájem o studium na středních i vysokých školách.
  • Seznamujeme s českými výzkumnými projekty a úspěchy českých vědců.
  • Máme vstřícný přístup k talentovaným i handicapovaným.
  • Jsme praktici a klademe důraz na celkovou efektivitu naší činnosti.