Kam směřujeme?

  • Nadále chceme být těmi, kdo povzbuzují zájem zejména dětí a mládeže o vědu a techniku.
  • Ukazujeme, že cesta vědce či vědkyně za poznáním je sama o sobě dobrodružstvím.
  • Na nejnovějších objevech a jejich praktickém využití demonstrujeme přínosy, které věda a technika pro lidskou společnost má.
  • Budujeme společenský konsensus pro podporu vědy z veřejných zdrojů.
  • Abychom naše cíle naplnili, musíme kombinovat finanční zdroje od veřejných institucí i soukromých subjektů.

Předchozí článek

Další článek