Studenti z Česka a Slovenska se utkají v soutěži plné fyziky

Po roce se bude konat společná česko-slovenská soutěž video prezentací nazvaná Cascade. Je určena studentům středních škol. Ti mají za úkol připravit si krátké a poutavé vysvětlení tématu, jevu, otázky nebo zajímavosti z fyziky a udělat z něj pětiminutové video.

Videa od studentů posoudí federální porota složená z odborníků.

Kaskáda vznikla ve Velké Británii, několik ročníků se konalo také na Slovensku. Prezentace z předchozích ročníků lze nalézt na Youtube doanálů Svět částic.

Organizátoři soutěže jsou Univerzita Karlova, Univerzita Komenského v Bratislavě, Žilinská univerzita, České vysoké učení technické, Česká fyzikální společnost, UPJŠ Košice, Univerzita Palackého, Univerzita Mateja Bela, Slezská univerzita, Akademie věd ČR, International Particle Physics Outreach Group a World of Technology v Ostravě.

Cascade je soutěž jednotlivců. Ti si mohou připravit video dle svých představ, mohou ho namalovat, animovat jakýmkoliv způsobem, používat různé ukázky, rekvizity, divadelní vložky nebo jednoduše použít prezentaci.

Video musí studenti natočit do 14. května. Podrobnosti najdou zde: CASCADE ČESKO SLOVENSKO | Svet častíc (svetcastic.sk)

Vítěze určí porota do 28. května. Pět nejvydařenějších videí vyvěsí organizátoři na Youtube kanáli Česká fyzikální společnost, na Youtube doanálů Svět částic a na facebook strana Světa C a jejich autoři získají věcné ceny věnované českými a slovenskými univerzitami a Asociací vědeckých center v České republice. Autoři tří nejlepších videí budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků Cascade na FMPI UK v Bratislavě dne 27. června, které se uskuteční v rámci oslav 30. výročí vstupu Slovenské republiky a České republiky do CERNu: https://indico.cern.ch/event/1250074/.