Science centra po celém Česku neplánují v příštím roce vypínat exponáty

Síť science center, která po celé České republice popularizují a propagují vědu a poznání, neplánují v příštím roce větší zdražování vstupného ani vypínání energeticky náročných exponátů. Vedení vzdělávacích institucí reagují na vysokou inflaci a narůstající ceny energií zejména omezováním vnitřních nákladů, úspornými opatřeními, případně zkrácením otvírací doby.

Snažíme se, abychom naše zvýšené výdaje co nejméně přenášeli na návštěvníky, vysvětluje ředitelka České asociace science center Ivana Češková. „Chceme i nadále zůstat místy otevřenými pro smysluplné trávení volného času a současně nabízet školám zajímavé zpestření jejich školních vzdělávacích plánů. Bohužel však mnohdy nemáme jinou možnost získat finanční zdroje na úhradu zvýšených nákladů na energie nutné k provozování, než je vstupné našich návštěvníků.“

V liberecké iQLANDII se zaměřili na výměnu technologií a zároveň mírně sníží teplotu v expozicích. Upravili i parkovací a vstupní systém, čímž ušetřili na personálu. Pečlivě hlídají i proces vytápění, větrání a svícení. Souborem těchto opatření jim klesnou provozní náklady a nemusí sahat k omezení otvírací doby ani zvýšení vstupného. „Ceny jsme upravili na počátku minulého roku. Pokud se nestane nic mimořádného, v roce 2023 zdražovat nebudeme,“ říká ředitel centra Pavel Coufal.

Podobně k problému přistupuje i brněnské centrum VIDA!, kde neplánují ani zdražování vstupného, ani vypínání energeticky náročnějších exponátů. Také sousedé z Hvězdárny a planetária v Brně nechystají restrikce vůči návštěvníkům. „Nemáme v plánu žádná omezení. Naopak, do konce ledna mámě snížené vstupné pro školy a díky tomu máme všechny termíny pro ně vyprodané,“ říká vedoucí programového oddělení instituce Zuzana Kuljovská.

Olomoucká Pevnost poznání Univerzity Palackého sice chystá dílčí zdražení některých položek v ceníku, ale nejvyužívanější rodinné vstupné zůstává i pro příští rok stejné. Podle ředitele Matěje Dostálka hledá management takové cesty k efektivními hospodaření, aby v centru fungovaly všechny exponáty v určené otvírací době.

Svět techniky Ostrava, který je umístěn v industriální budově, navýšil vstupné do Dětského světa o zhruba 15 procent. Zdražovat budou také vzdělávací programy pro školní skupiny. V rámci šetření nákladů se tam v listopadu zkrátila otevírací doba a v pondělky se pro veřejnost uzavřel Dětský svět i Velký svět techniky. Dle slov ředitelky Světa techniky Kateřiny Bonito o vypnutí nákladných exponátu zatím nebyla řeč a nepovažuje to za efektivní opatření s ohledem na spokojenost návštěvníků.

Techmania Science Center v Plzni se v průběhu roku 2022 zaměřila na hledání efektivních řešení a jejich realizaci, tak aby dosáhla významné úspory energetické spotřeby budov i umístěných exponátů. V souvislosti s nárůstem cen za energie tak aktuálně neplánuje žádná omezující opatření směrem k návštěvníkům, naopak jejím cílem pro rok 2023 je zlepšování kvality služeb i rozšiřování programové nabídky.

Česká asociace science center je zájmové sdružení právnických osob, které chrání a podporuje zájmy svých členů – českých science center a planetárií. Vznikla a fungují jako místa popularizace vědy, techniky a moderních technologií. Vytvářejí podmínky pro smysluplné trávení volného času široké veřejnosti a pro realizaci široké škály aktivit neformálního a zájmového vzdělávání jednotlivců i školních skupin.