Science centra a planetária zvou do svých týmů designéry a herce

Jak co nejvíce zaujmout publikum při science show nebo během vzdělávacího programu pro školy? Jak využít umělou inteligenci při tvorbě aktivit nebo co je potřeba pro správnou komunikaci vědy na sociálních sítích? Nový projekt kreativního učení pomůže science centrům s rozvojem komunikačních dovedností i jednotlivých expozic.

Science centra jsou instituce, kde je kladen důraz na zážitkové neformální vzdělávání. K tomu účelu je právě kreativní učení skvělou příležitostí. Již nyní jsou centra založena na interaktivních expozicích, při jejichž tvorbě je důležitá nejen jejich funkčnost, ale i design a umělecké pojetí.

Proto je nesmírně důležité, aby lektoři a školitelé měli znalosti o kreativním přístupu k výuce. Při tvorbě programů mohou využívat dramatizaci, hraní rolí, storytelling a potřebují se také naučit pracovat s hlasem. V expozicích a při tvorbě exponátů zase uplatní řemeslný um a esteticko-umělecké vnímání,“ vysvětlil Roman Chvátal, vedoucí programu České asociace science center (ČASC).

Asociace chce podpořit zvídavost kolegů, jejich zájem a nadšení pro učení. Plánuje tematické vzdělávací workshopy a kulaté stoly zaměřené na různé oblasti kreativního učení. Oslovuje umělce z řad designérů, scénáristů, herců, kteří pracovníkům science center a planetárií pomohou s prezentací na veřejnosti nebo s návrhem konkrétních exponátů. „Cílem je rozvíjet kreativitu lektorů, povzbuzovat je k inovativnímu myšlení, generování nových nápadů a hledání netradičních řešení,“ doplnil Roman Chvátal.

Do aktivit se zapojí Svět techniky Ostrava, Pevnost poznání v Olomouci, Hvězdárna a planetárium Brno, Techmania Science center v Plzni a brněnská VIDA! science center.

V průběhu let jsme prokázali, že jsme důležitou a atraktivní součástí neformálního vzdělávání a že máme nezastupitelnou roli v popularizaci vědy. Jenže naše expozice stárnou a s tím souvisí i náročné hledání prostředků na jejich obnovu. Proto hledáme silné partnery a projekty, které nám pomohou v naší misi úspěšně pokračovat,“ vysvětlila Ivana Češková, ředitelka ČASC.  Jednou z takových aktivit, díky nimž se mohou instituce propojovat, je právě projekt Rozvoj kreativity v českých science centrech, který realizují s podporou Ministerstva kultury. “Kromě něj dlouhodobě připravujeme aktivity s ČSOB, dětským kanálem České televize Déčkem a nabízíme možnosti spolupráce i v dalších oblastech,” upřesnila ředitelka.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.