Průmysl a česká science centra spojují síly

Ve čtvrtek 4. února 2021 podepsali v ostravském Světě techniky představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České asociace science center (ČASC) memorandum o spolupráci. Spolupráce by měla na jedné straně přinést větší zapojení science center do popularizace výsledků současného českého průmyslu, na druhé straně zapojí inovativní firmy do neustálé obměny zábavného interaktivního vzdělávání ve science centrech.      

„Budeme společně usilovat o to, aby se pozitivní image science center rozšiřovalo i mezi průmyslovými podniky a aby vznikaly další společné, vzájemně užitečné, vzdělávací iniciativy, akce a aktivity, které by oslovovaly a inspirovaly širokou veřejnost. Aby stoupalo povědomí nejen o existenci samotných science center, ale i o vysoké kvalitě výsledků českého průmyslu,“ uvedl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu.

Krize způsobená koronavirem ukázala nutnost hledat nové způsoby vzdělávání a uplatňovat moderní trendy ve výuce. Propojení vzdělávací a podnikatelské sféry se ukazuje jako velmi potřebné a užitečné.  Podpisem Memoranda o spolupráci dávají obě strany najevo svůj zájem spolupracovat v oblasti vzdělávání ještě intenzivněji než doposud.

Dlouhodobě již mezi oběma stranami běží spolupráce při organizování populární akce s názvem „Živá knihovna povolání“. Jejím cílem je zvýšení informovanosti žáků posledních ročníků základních škol o možnostech uplatnění v žádaných, zejména v technických a přírodovědných oborech. Prezentace jsou zajímavé tím, že jednotlivé profese představují na svých konkrétních příkladech lidé, kteří je aktivně vykonávají. Až do letošního ledna se jednalo vždy o osobní setkání žáků s těmito osobnostmi. Při poslední realizaci v ostravském Světě techniky v lednu se organizátoři rozhodli nově pro videoprezentace jednotlivých profesí, vzhledem k současným protiepidemickým nařízením. Při realizaci aktivit se tak projevila velká míra ochoty a přizpůsobivosti nejen jednotlivých aktérů a představitelů profesí, ale i realizátorů a organizátorů celé akce, což považujeme za velkou výhodu.

Na základě dosavadní spolupráce mezi členy ČASC a Svazu nyní vyvstala potřeba vztahy obou stran posunout na vyšší, formálnější úroveň a otevřít prostor další a mnohem širší spolupráci mezi jednotlivými science centry a firemní sférou.

„Science centra jako instituce neformálního vzdělávání mohou jedinečným a originálním způsobem pomoci popularizovat výsledky vědy, představovat široké veřejnosti úspěchy českého průmyslu, ojedinělé aplikace či moderní technologie.  Nabízí prostor nejen pro diskuzi, ale i pro realizaci konkrétních akcí a aktivit podporující zájem veřejnosti o české inovace, na které můžeme být hrdi pro jejich jedinečnost a originalitu nejen v rámci Česka, ale i pro jejich úspěšnost v celoevropském nebo dokonce celosvětovém měřítku. Jsem ráda, že mohu být u zrodu této iniciativy a věřím, že následující období ukáže, jak užitečné toto propojení může být,“ řekla Ivana Češková, ředitelka ČASC.