Pomozte vybrat název nového science centra v Brně

V prosinci příštího roku bude na brněnském výstavišti v prostorách pavilonu D slavnostně otevřeno nové science centrum – instituce zaměřená na popularizaci vědy a techniky. O tom, jaký ponese název, bude rozhodnuto na základě ankety, která probíhá od 31. 10. do 30. 11. 2013 na webové stránce www.mscb.cz/anketa

Anketa umožňuje vybrat jedno z favorizovaných jmen, nabízí však také prostor pro vložení vlastního originálního názvu brněnského science centra. „Chceme lidem ukázat, že nám na jejich názoru záleží. Science centra jsou něco jako muzea nové generace. Přináší poznání formou hry a zábavy. Exponáty neslouží jen k pozorování. Je nutné si je vyzkoušet, prožít jejich prostřednictvím novou zkušenost, která nám umožní pochopit něco, čemu jsme do té doby tak úplně nerozuměli. Interaktivní přístup chápeme jako podstatu science centra, a proto ho chceme uplatňovat i v komunikaci s veřejností. Anketa je toho důkazem,“ říká Lukáš Richter, ředitel Moravian Science Centre Brno, p.o., které se stane provozovatelem science centra.

Více než 200 interaktivních exponátů

Bermudský trojúhelník, kolo na laně, bublinkový závod, rentgenové oči, simulátor zemětřesení, rotující místnost, erupce vulkánu, archeologické pískoviště a dalších více než 200 interaktivních exponátů na ploše 4600 m2 – na to se mohou těšit už koncem příštího roku návštěvníci brněnského science centra. Lukáš Richter dodává: „Moderní science centrum v sobě musí správně kombinovat prvky klasického muzea, školy a zábavního parku či multiplexu. Zábava by tu měla být všudypřítomná, ne však samoúčelná.“

Moravian Science Centre Brno

Projekt Moravian Science Centre Brno vnikl v roce 2009. Zodpovědnost za přípravu, realizaci a provoz science centra na sebe vzal Jihomoravský kraj. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek o projektu brněnského science centra říká: „Chceme, aby v lidech probouzelo radost z objevování, chuť vnímat, hravost, experimentování a učení se z chyb. Doufáme, že se stane otevřeným prostorem, v němž se setkávají zajímaví lidé a zajímavé myšlenky. Věříme také, že zvýší turistickou atraktivitu Jihomoravského kraje.“

Čtyři témata

Unikátní expozice brněnského science centra představí desítky vědeckých fenoménů ve čtyřech hlavních tematických celcích: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Středisko samozřejmě nabídne i doprovodné vzdělávací programy pro školy i běžné návštěvníky. Součástí budovy bude i Dětské science centrum určené pro děti od 2 do 6 let. Návrh expozice připravuje sdružení Pro Moravian Science Centre Brno, přičemž vedoucím účastníkem společnost Projektil architekti, s.r.o., která zvítězila ve veřejné soutěži.

Partneři a dotace

Žádost o dotaci na brněnské science centrum byla schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dne 13. 12. 2011 bylo jeho zástupci slavnostně předáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Od roku 2012 je tedy projekt v realizační fázi. Statutární město Brno se zavázalo spolu s JMK podílet se na spolufinancování provozu tohoto centra v době udržitelnosti projektu, která je stanovena na 5 let po otevření centra.

Celková výše dotace projektu je téměř 600 miliónů Kč (85% ze zdrojů Evropské unie, 15% z národních zdrojů). Stavba brněnského science centra byla na brněnském výstavišti zahájena 28. června 2013. Otevření pro veřejnost je naplánováno na prosinec 2014.