Definice pojmu „science centrum“

Science centra jsou institucemi neformálního vzdělávání, které zdůrazňují interaktivní přístup a podněcují své návštěvníky k samostatnému experimentování a k objevování základních zákonů vědy a techniky.