Česká science centra představí své aktivity na festivalech vědy

Lektoři českých science center, planetárií a hvězdáren nabídnou ochutnávku svých zábavně vzdělávacích aktivit na dvou akcích pro veřejnost, které se konají v následujících dnech v Praze.

Česká asociace science center (ČASC) jako zastřešující organizace se bude od 28. do 29. května prezentovat na rodinném Festivalu ABC v Národním zemědělském muzeu v Praze a o pár dní později od 2. do 4. června na Veletrhu vědy Akademie věd ČR na výstavišti PVA EXPO v pražských Letňanech.

Návštěvníci si ve stánku ČASC vyzkouší programovat různé druhy robotů. Od těch jednoduchých, které zvládnou ovládat i předškolní děti, až po složitější ozoboty a LEGO roboty, které zaujmou snad všechny věkové kategorie. Seznámí se například s ozoboty, kteří se dokáží pohybovat po nakreslené trase. „Úkolem účastníků workshopu bude namalovat pro ozobota vlastní dráhu s využitím barevných kódů a předpřipravených omalovánek a vyzkoušet si, co vše ozobot dokáže. Pro inspiraci bude součástí stánku i roboaréna pro více větších robotů,” lákal na program výjezdní aktivity specialista marketingu Jiří Vojtěch z IQLANDIA, o.p.s.

V programu festivalu bude slalom robotů
Fanoušci umělé inteligence se mohou těšit i na veselého robota housenku nebo BeeBota, což je robotická hračka určená pro nejmenší badatele. „Velkým lákadlem bude jistě stanoviště s modely LEGO, kde se zájemci naučí ovládat nejpokročilejší roboty z Lego sady a pokusí se splnit jednoduché úkoly, jako jsou přemísťování předmětů nebo mimo jiné slalom robotů,“ doplnil Jiří Vojtěch. S aktivitami liberecké iQLANDIE se seznámí návštěvníci obou festivalů.

Malí i velcí hosté budou mít jedinečnou příležitost zažít workshopy plné efektních experimentů z chemie a fyziky. Ty doprovodí působivé výbuchy a různé efekty (dým, záblesky, oheň). Zkušení lektoři se pustí do vskutku bláznivých kousků a diváci si jistě odnesou řadu zážitků i nových vědomostí. „Odvážné zájemce necháme na vlastní kůži vyzkoušet chlad kapaliny s nepředstavitelnou teplotou -196 °C nebo jim naopak zapálíme plyn přímo na ruce. Chemickou reakcí také připravíme tolik zubní pasty, že by se s ní daly vyčistit i obrovské sloní stoličky. A kdo bude mít chuť, dostane na závěr zmrzlinu vyrobenou pomocí kapalného dusíku,” popsal program Roman Chvátal, programový garant společných aktivit ČASC.

Diváci se stanou součástí vědeckého představení

Na Veletrhu vědy se mohou příznivci efektních pokusů těšit na science show z dílny IQLANDIE, olomoucké Pevnosti poznání a brněnského parku VIDA!Připomeneme lidem tři Newtonovy pohybové zákony a popíšeme, jak fungují ve světě kolem nás. Jde o zákon setrvačnosti, síly nebo akce a reakce. Návštěvníci se tak stanou součástí vědeckého představení a pomocí mobilní aplikace Kahoot budou tipovat, jak pokusy dopadnou,” řekla Hana Laudátová, manažerka pro marketing a PR z centra VIDA!.

Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci si zase připravila mix zábavných chemických pokusů a dalších aktivit. V programu budou například experimenty cukrová duha, sopka z droždí, duch v baňce, hoření a hašení hořčíku nebo dokonce „řezání a zapalování“ rukou. Návštěvníci veletrhu uvidí i termokamery, které jsou dnes běžně využívány v průmyslu, výzkumu nebo v lékařství, ale mají také velký potenciál ve výuce. „Studentům umožňují vidět a lépe tak pochopit jinak abstraktní a okem neviditelné jevy a vizuální zážitek jim zprostředkovávají v reálném čase. Náš výzkumný tým využil svých zkušeností s profesionálními termokamerami a vyvinul termokameru, která je skvělým nástrojem pro badatelsky-orientovanou výuku fyziky, biologie, chemie, technické nebo třeba environmentální výuky,” uvedla Alice Nováková, manažerka vnějších vztahů z výzkumného centra Nové Technologie Západočeské Univerzity v Plzni

Jak rozpoznat bankovní padělek?
Děti i dospělí si budou moci zahrát také hru Moneybox, ve které se skrývají různé úkoly ze světa peněz. Za úkol dostanou třeba rozpoznat bankovní padělek, najít nejlepší způsoby investic nebo prodat starožitnosti do zastavárny. Vyzkouší si nejen své znalosti, ale i důvtip. Hra vznikla ve spolupráci s Československou obchodní bankou (ČSOB), která bude na veletrhu prezentovat také aplikaci Filip – poznej svět peněz. Ta je určena pro žáky od 10 do 15 let a je vhodnou pomůckou při výuce finanční gramotnosti.

Členové České asociace science center a jejich partneři se takto společně na veřejnosti představí vůbec poprvé. Kromě akcí v Praze se stánky ostravského Světa techniky a plzeňské Techmanie objeví ve Zlíně v rámci Zlín Film Festivalu.Jsem opravdu ráda, že se nám po téměř deseti letech existence podařilo spojit síly a najít aktivity, na nichž se mohou česká science centra prezentovat společně. Společnými silami tak představíme svůj vzdělávací potenciál a možnosti popularizace nejen vědy jako takové, ale i úspěšných technologií a nápadů vyvinutých v Česku,” řekla Ivana Češková, ředitelka ČASC. Poznamenala, že cílem asociace je být pevnou součástí českého vzdělávacího systému a kvalitně doplňovat formální vzdělávání aktivitami mimo školní budovy.