Založili jsme Českou asociaci science center

Tým zástupců předních science center a planetárií založil ve včerejších dopoledních hodinách Českou asociaci science center. Vyvrcholily tak více než čtyřleté snahy o ustavení profesionální organizace, která bude cíleně vytvářet pozitivní image science center, neformálního vzdělávání a komunikace vědy u české veřejnosti.

„Naším dlouhodobým cílem je popularizovat vědu a techniku za účelem vzdělávání široké veřejnosti, spolupracovat s orgány státní správy při projednávání zásadních otázek týkajících se neformálního vzdělávání a podporovat dialog mezi vědou a veřejností“, komentuje Mgr. Vlastimil Volák, ředitel plzeňského Techmania Science Center a zároveň první zvolený předseda správní rady asociace: „Zakládajícími členy se stalo 6 regionálních center popularizace vědy z celé republiky, které svými činnostmi v oblasti neformálního vzdělávání osloví v příštím roce zhruba milion návštěvníků“, dodává Volák.

U zrodu asociace, založené jako zájmové sdružení právnických osob, stála regionální science centra v Plzni, Liberci, Brně, Ostravě a Hradci Králové: Techmania Science Center, Labyrint Bohemia provozující science center iQpark, Moravian Science Centre Brno, Hvězdárna a planetárium Brno, VŠB-TU Ostrava zaštiťující Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy a Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové.

V blízké budoucnosti se počet členů asociace rozroste např. o připravované ostravské science center Svět techniky nebo o olomouckou Pevnost poznání: „Máme velký zájem stát se členy České asociace science center, k našemu přistoupení dojde s největší pravděpodobností již v květnu“, vysvětlila Mgr. Blanka Krausová, manažerka projektu Pevnost poznání. Právě Olomouc by se měla stát místem dalších konkrétních kroků asociace: v červnu pravděpodobně na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého proběhne její první valná hromada.

Všichni zakládající členové jsou příjemci dotací z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), jenž v současné době podporuje neformální vzdělávání financemi v řádu jednotek miliard Kč. „Založení Asociace vítáme, protože projekty financované z OP VaVpI nejsou jen o fázi implementační, ale také o udržitelnosti. Asociace umožní svým členům sdílet informace a zkušenosti, což je pro udržitelnost jednotlivých projektů velmi důležité“, komentoval Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI. „Díky založení Asociace mají nyní science centra možnost vystupovat silnějším hlasem, k obhajobě svých zájmů. Ty se mohou týkat oblasti vzdělávání a popularizace.“

Česká asociace science center navazuje na úspěšné zahraniční projekty, zejména na Evropskou síť science center a muzeí (ECSITE), jež je považována za nejvýznamnější evropskou platformu pro popularizaci a komunikaci vědy.


Další článek