První valná hromada

Olomouc – (20. 6. 2013) Pevnost poznání olomoucké přírodovědecké fakulty je členem České asociace science center. Její přijetí spolu s ostravským centrem Svět techniky dnes schválili účastníci valné hromady, která poprvé zasedala v Olomouci.

 

 „Věříme, že společně toho dokážeme mnohem více, a že vytvoříme takovou pestrou programovou nabídku, která bude srovnatelná s podobnými významnými centry v zahraničí, ne-li lepší,“ řekla Blanka Krausová, koordinátorka Pevnosti poznání a předsedkyně dozorčí rady asociace.

Zástupci předních českých science muzeí a planetárií nastínili hlavní priority v tomto roce. „Řešili jsme popularizaci jednotlivých projektů, komunikaci s ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Parlamentem ČR a Akademií věd. Probírali jsme také přípravu rozsáhlé prezentace na AFO 2014,“ řekl Jiří Dušek, místopředseda správní rady asociace a ředitel Hvězdárny a planetária v Brně. Cílem asociace je pomáhat vytvářet příznivé podmínky pro činnost svých členů v oblasti neformálního vzdělávání, propagace vědy a dialogu mezi vědci a veřejností. Propojení center může jednotlivým členům ušetřit nejen síly, ale i peníze. Některé moderní technologie, například 3D projekce, jsou totiž velmi nákladné. „Pokud se dokážeme domluvit a budeme postupovat společně, dokážeme ušetřit a do jednotlivých měst přinést podstatně více, než kdybychom je řešili každý sám,“ dodala Krausová.

Ostravské centrum Svět techniky se zaměřuje na popularizaci především technických a přírodovědných oborů, které mají tradici v regionu i České republice. Od vstupu do asociace si jeho zástupci slibují, že se jim podaří získat finanční podporu ze strany ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. „Usilujeme zejména o to, aby se instituce tohoto charakteru staly srozumitelné a dostupné pro nejširší veřejnost,“ řekl Jakub Švrček, ředitel Světa Techniky.

V dnešní době firmy a zaměstnavatelé volají po absolventech přírodovědných a technických oborů, ať už středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaných. A právě centra, která popularizují vědu, nabízejí jednu z cest, jak pro přírodní vědy nadchnout širokou veřejnost už od dětství. „Aktivity, které nabízejí moderní a netradiční formy vzdělávání a vyplnění volného času jednoznačně vítáme. Těšíme se, že již příští rok se školy a turisté podívají do muzea Pevnosti poznání, které vzniká v místech bývalého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pevnůstky,“ řekl náměstek olomouckého primátora Olomouce Jan Holpuch, který se setkání asociace také zúčastnil.

Česká asociace science center vznikla 10. dubna 2013. U zrodu stála: Techmania Science Center, Labyrint Bohemia provozující science center iQparkMoravian Science Centre BrnoHvězdárna a planetárium Brno, VŠB-TU Ostrava zaštiťující Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové. Seskupení chce navázat na úspěšné zahraniční projekty, zejména na Evropskou síť science center a muzeí (ECSITE), jež je považována za nejvýznamnější evropskou platformu pro popularizaci a komunikaci vědy. Všichni zakládající členové jsou příjemci dotací z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.


Předchozí článek

Další článek