Naše aktivity

  • Home
  • Naše aktivity

Česká asociace science center

Česká asociace science center byla založena v květnu 2013. Sdružuje 8 nejvýznamnějších popularizátorů vědy a techniky v Česku. Ročně science centra sdružená v asociaci navštíví přes jeden milion návštěvníků! Více než čtvrt milionu návštěvníků se zúčastní workshopů a lektorských programů! Všechna centra rovněž nabízejí další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Hlavní cíle asociace

  • vytváření pozitivní image science center, neformálního vzdělávání a science communication u české veřejnosti, vládních a nevládních orgánů a organizací
  • sledování tvorby a realizace právních předpisů a norem vztahující se zejména k provozování science center a poskytování vzdělávání
  • spolupráce s příslušnými orgány státní správy při projednávání zásadních otázek mající vztah k zájmům členů asociace a obhajoba jejich stanovisek
  • působení na legislativní procesy, týkající se činnosti science center, zprostředkování a prosazovaní návrhů legislativních a jiných opatření v této oblasti
  • prezentace, obhajoba a prosazování společných zájmů členů asociace
  • podpora chování členů asociace, které je v souladu s obchodními zvyklostmi, pravidly hospodářské soutěže a dobrými mravy

 

Asociace v číslech

 rok 2015 počet
návštěvníků
počet
školních dětí
DVPP otevření
science
centra
.
Hvězdárna a planetárium Brno
162 688 53 493 ano listopad 2013
VIDA! Brno
235 654  66 967 ano prosinec 2014
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
62 200 17 377 ano leden 2015
iQlandia science center Liberec
498 000 159 360 ano březen 2014
Pevnost poznání
80 940 7 742 ano duben 2015
Svět techniky
342 282 56 830 ano září 2014
Planetárium Ostrava
125 762 54 140 ano březen 2014
Techmania science center Plzeň
217 574 54 841 ano březen 2014
CELKEM 1 725 100
470 750