Významné aktivity ČASC

  • Home
  • Významné aktivity ČASC

Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Plzeňské science centrum Techmania hostilo výjezdní zasedání senátního výboru, na kterém ČASC představila záměr na prohloubení spolupráce škol a institucí neformálního vzdělávání.

Kulatý stůl v senátním Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Na pozvání senátního výboru ČASC představila svoji vizi podpory školní výuky ze strany science center. Poukázala na příklady dobré praxe ve světě.

Spoluúčast na programu 3. výročí spuštění dětského vzdělávacího kanálu ČT: D.

Na pozvání ředitele ČT: D Petra Kolihy ČASC navázala spolupráci s dětským televizním kanálem. Spojení dětského kanálu a science center dává příslib pro zkvalitnění neformálního vzdělávání spojením digitálního (audiovizuálního) obsahu pro děti s interaktivním a hands on vzděláváním. ČASC se mimo jiné podílí na natáčení společného pořadu Už tam budem?.

Vystoupení na konferenci „Odpovědnost ve výzkumu a inovacích“ v Senátu PČR. Konferenci spolupořádala Techmania Science Center v rámci celoevropského projektu Responsible Reaserch and Innovation pod záštitou předsedy Výboru pro záležitosti EU prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. a člena Výboru Ing. Lumíra Aschenbrennera.

Realizace semináře ve Státních aktech Poslanecké sněmovny PČR s názvem: „Význam propojování neformálního vzdělávání se školní výukou pro rozvoj České republiky“. Seminář spolupořádala ČASC pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka a předsedy Rozpočtového výboru PS PČR Ing. Václava Votavy.