Svět techniky & Cylinders Holding

Cylinders Holding a.s. je česká společnost, která se od roku 1905 kontinuálně zabývá vývojem a výrobou tlakových lahví. Zároveň realizuje řešení produktových aplikací pro skladování a transport vodíku v modulárních celcích (vodíkové virtuální plynovody).

Spolupráce je postavena na tématu cirkulární ekonomiky (schopnosti využít odpady pro výrobu dalších produktů bez důsledků pro životní prostředí). Systémy mobilních a virtuálních plynovodů vyvinuté v Cylinders Holding potvrzují, že existují komfortní ekologická a ekonomická řešení špičkové kvality, která snižují zátěž naší planety.

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE OSTRAVSKÉHO SCIENCE CENTRA A FIRMY CYLINDERS HOLDING?

  • Společný projekt FuturOVA s podporou statutárního města Ostrava zaměřený na širší využití vodíkových technologií v kontextu cirkulární ekonomiky a dekarbonizace planety
  • vznikající interaktivní expozice
  • výukový program pro děti ZŠ a SŠ